Interdum rutrum mollis. Integer non diam sed lorem elementum porta. Nulla facilisi. Praesent aliquam aliquet velit ac sagittis. Praesent tempus nibh non nisi tempor feugiat.

01

Nhận yêu cầu và xác định scope

Thu thập yêu cầu từ khách hàng.

Xác định phạm vi và trình bày giải pháp

Khách hàng xác nhận phạm vi

02

Xây dựng phần mềm

Xây dựng giải pháp phần mềm

Kiểm thử phần mềm

Khách hàng chấp nhận

03

Triển khai

Triển khai phần mềm

Đào tạo và chuyển giao

04

Hỗ trợ sau triển khai

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.